רפורמת הפנסיה יצאה לדרך!

רפורמת הפנסיה יצאה לדרך!

ראשית, בואו ניישר  קו עם מושגי יסוד:

כל מעסיק מפקיד על פי חוק לטובת קרן פנסיה לעובדיו. קרן הפנסיה גובה דמי ניהול (התשלום אותו היא מרוויחה כמנהלת הכסף שלנו) בשני ערוצים:

1)    דמי ניהול על ההפקדה. לדוגמא, על כל מאה שקלים שנפקיד בקרן, הקרן תיקח לעצמה שקל, כך שלמעשה הפקדנו תשעים ותשעה שקלים.

2)    דמי ניהול על התשואה, על הרווח שעשתה קן הפנסיה- הדוגמא הנ"ל תקפה גם לפה.

המחוקק קבע את הגובה המירבי לדמי הניהול אותם יכולים לגבות קופות הפנסיה: 0.5% מהסכום שנצבר ו 6% מההפקדות החודשיות.

צריך להבין כ בסכומים גבוהים לכל אחוז יש משמעות של עשרות עד מאות אלפי שקלים שאנחנו משלמים למי שמנהל לנו את הכסף. הכסף הזה, אותו אנחנו משלמים כדמי ניהול, יורד מסכום הפנסיה שלנו.

עד כאן המצב הקיים.

עתה, מצאה המדינה כי דמי הניהול גבוהים מאוד ופוגעים בציבור החוסכים. היא יצאה במכרז בה זכו שתי קרנות פנסיה חדשות. לפניכם ההבדלים בדמי הניהול- אז והיום:

  אפיק חיסכון דמי ניהול מהסכום הצבור דמי ניהול על ההפקדה
המצב הקיים קרנות פנסיה חדשות מקיפות 0.5% 6%
קרנות חדשות הלמן אלדובי 0.001% 1.49%
מיטב ד"ש 0.01% 1.31%

 

ההבדל בהון שנצבר על ידי ניתוב הקופות למסלול עם דמי ניהול נמוכים יכול להגיע עד 300,000 שקלים!

מהו תפקידו של המעסיק? מה הם זכויותיו של העובד?

גם בהסכמים קבוצתיים, ניתנת אפשרות היום לפרט לעבור לקרן פנסיה שנראית לו מיטבית על ברירת המחדל שנקבעה על ידי המעסיקים.

מה בשליטתנו ומה ביכולתנו לעשות?

מה תפקידו של המעסיק?

  • להפיץ את המידע בקרב העובדים שכן זו גם זכותם לדעת.
  • לבדוק את תנאי קרנות הפנסיה להם אנחנו מפקידים ולצאת למשא ומתן על מנת להוריד משמעותית את דמי הניהול ולהעלות את סכום הפנסיה החודשי לעובדים.

מה תפקידו של השכיר?

  • לדעת את זכויותיו.
  • לשאת ולתת עם גופי הפנסיה כדי להיטיב עם חסכונותיו לעתיד.

חייבים לזכור: הפנסיה- הערוץ שלנו לחיים טובים, גם בעתיד!