מה את מביאה איתך, 2017?

מה את מביאה איתך, 2017?

2017 בפתח. מה תביא איתה השנה? מי יודע. חלק תלוי בנו וחלק לא.

אבל חשוב שנכיר כמ שינויים חוקתיים שישפיעו לנו מיד על הכיס. 

1. שכר המינימום עולה

בדצמבר 2014 חתמו יו"ר ההסתדרות, ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, על ההסכם להעלאת שכר המינימום בשלוש פעימות. מאוחר יותר, הממשלה הפכה את העלאת שכר המינימום לחוק.

באחד  בינואר תתבצע הפעימה השלישית שתעלה את שכר המינימום ל 5,000 שקלים בחודש. בהתאם יעלה גם שכר המינימום לשעה ויעמוד על 26.88 שקלים. בסוף 2017 יעלה שכר המינימום ל 5,300 שקלים.

איך זה משפיע עלינו?

ודאו כי המעסיק שלכם שומר על זכויותיכם ומשלם שכר על פי חוק.

2. יום חופש נוסף

חוק נוסף שצפוי להיכנס לתוקף, הגדלת  מספר ימי החופשה השנתית המינימלי אותם מחויבים המעסיקים  להעניק:

במקומות עבודה שבהם מונהג שבוע עבודה בן שישה ימים – כל עובד יהיה זכאי ל-14 ימי חופשה בפועל בשנה (במקום 12 קודם לכן). במקום עבודה שבו מונהג שבוע עבודה של חמישה ימים יהיה העובד זכאי ל-12 ימי חופשה בפועל בשנה (במקום 10 ימים קודם לכן).

איך זה משפיע עלינו?

החוק צפוי להשפיע בעיקר על עובדים צעירים ועובדים לא מאוגדים להם אין הסכמי שכר מסודרים.

3. רפורמה במדרגות המס

החל מה-1.1.2017 ישתנו שיעורי מס ההכנסה באופן הבא: המשתכרים עד 20 אלף שקל ברוטו יזכו למס נמוך יותר, והמשתכרים 60 אלף שקל בחודש ישלמו מס גבוה יותר. החיסכון החודשי במס לבעלי שכר נמוך ובינוני ישתנה לפי רמת השכר, וצפוי לנוע מכ-30 ₪ עד כ-150 ₪. בעלי שכר גבוה (60 אלף שקל בחודש) ישלמו תוספת של 200 ₪ בחודש למס ההכנסה.

איך זה משפיע עלינו?

הרפורמה צפויה להוריד את נטל המס בעיקר בקרב שכבות הביניים שעבורם ההטבה יכולה להגיע עד לגובה של 150 שקלים בחודש. מקבלי השכר הנמוך צפויים להיות מושפעים במעט, אם בכלל מהרפורמה. לעומת זאת מקבלי השכר הגבוה, של 60,000 שקלים ומעלה, צפויים לשלם כ-200 שקלים יותר כל חודש.

4. חוק השקיות

החוק קובע כי שקיות הניילון המחולקות בקופות המרכולים, המוכרות בשם שקיות גופיה, יחויבו בתשלום של 10 אגורות לשקית. התשלום יועבר מרשתות השיווק אל קרן הניקיון שבמשרד להגנת הסביבה.

בנוסף להיטל, החוק מחייב גם כי השקיות המחולקות תהיינה עבות יותר מהנהוג כיום (50-20 מיקרון) כדי לעודד שימוש חוזר. החוק לא יחול על השקיות המצויות במעדניות ובמחלקות הירקות, אך אלו יחויבו להיות נטולות ידיות.

ההיטל לא ייגבה בחנויות מכולת ובשווקים.

המשרד להגנת הסביבה ישתתף בעלות השקיות הרב פעמיות שימכרו במרכולים בחודשים הראשונים להחלת החוק.

איך זה משפיע עלינו?

אם לא עשיתם זאת עד היום, כדאי שתתחילו להגיע לקניות עם שקיות רב פעמיות מהבית

5. חיסכון לכל ילד

החל מהאחד בינואר 2017, יפריש הביטוח הלאומי 50 שקלים בחודש לחיסכון, עבור כל ילד בישראל. החיסכון יופרש מתוך קצבת הילדים, וינוהל בקופת גמל או בפיקדון בנקאי באחד מהמוסדות הפיננסיים המאושרים, על פי בחירת ההורים. בנוסף יוכלו ההורים להחליט להפריש 50 שקלים נוספים מקצבת הילדים לאותו אפיק חיסכון הנהנה מתנאים מטיבים. הביטוח הלאומי יפריש, רטרואקטיבית שבעה חודשים אחורה, כאילו החיסכון התחיל במאי 2015.

את כספי החסכונות יוכלו הילדים למשוך כשימלאו להם 18 שנים.

את הבחירה במסלול החיסכון ניתן לבצע באמצעות אתר הביטוח הלאומי. הורים שלא יבחרו מסלול חיסכון עבור ילדיהם עד ליוני 2017, יבחר הביטוח הלאומי מסלול חיסכון עבורם.

איך זה משפיע עלינו?

ההשפעה היא על ילדינו. משפחות שנעזרו בקצבת הילדים לטובת התנהלות שוטפת יחויבו לחסוך לילדיהם באופן אוטומטי. קצבת הילדים תרד בכל חודש בהתאם לסכום שנקבע לחסכון.

6. פנסיה חובה לעצמאים

נתונים המצביעים על כך של-40% מהעצמאיים אין חיסכון פנסיוני. ועל כן, החל מהאחד בינואר, יחויבו גם כל העצמאים בישראל בחיסכון פנסיוני.

על פי החוק, בגין הכנסה של עד לחצי מהשכר הממוצע במשק (נכון ל 1.1.2016 עומד על כ  9,334 ₪) יחויבו העצמאים להפריש 4.45% לחיסכון פנסיוני, ובגין ההכנסה של חצי מהשכר הממוצע ועד לשכר הממוצע יחויבו העצמאים בהפרשה של 12.55%.

במקביל להחלת חובת הפרשה לפנסיה יהיו זכאים העצמאיים למשוך חלק מהחיסכון הפנסיוני שצברו במקרה של הפסקת הכנסות או סגירת העסק.

איך זה משפיע עלינו?

מצד אחד, למרבית העצמאים אין חסכון פנסיוני, מה שמסכן את כלכלתם בשנות הפנסיה. מצד שני המדינה לא מסייעת לעצמאים במקרה של אבטלה אלא מאפשרת להם להוציא מחסכונותיהם כדי להמשיך ולהתכלכל  במקרה של אבטלה ממושכת.

כדי לוודא שהעצמאים באמת יפרישו לפנסיה קבעה המדינה מנגנון של הטבות וקנסות.

7. הגדלת הפרשות לקרן פנסיה לשכירים

החל מיום 1.1.2017 יעלו שיעורי ההפקדה לתגמולים בקרן הפנסיה של העובד באופן הבא:

תגמולי עובד: 6% משכרו הקובע של העובד (במקום 5.75%)

תגמולי מעסיק: 6.5% משכרו הקובע של העובד (במקום 6.25%)

איך זה משפיע עלינו?

מחד, השתתפות העובד והמעסיק עלתה, מה שיוריד משכר הנטו. מאידך, אין לנו מספיק מודעות לחסוך לטובת הפנסיה ולכן שינוי זה מבורך.

8. פותחים את המכרזים

דרגות הניהול במכרזים הפנימיים בשירות המדינה יבוטלו. במקומם, יורחב השימוש במכרזים בין-משרדיים, וייתכן שגם במכרזים פומביים. כמו כן  ישתנו הנהלים לגבי העסקת סטודנטים בשירות המדינה, על מנת שיוכלו להתמודד על משרות בשירות המדינה עם סיום לימודיהם.

איך זה משפיע עלינו?

נקווה לשוויון הזדמנויות במשרות ניהוליות בשרות המדינה