חסכון לכל ילד. הזדמנות טובה לדאוג לעתיד.

חסכון לכל ילד. הזדמנות טובה לדאוג לעתיד.

כמה פעמים ביום אנחנו חושבים על הילדים שלנו?
מה יהיה כשיגדלו,

איך יסתדרו,

מה ילמדו,

מה יהיה בצבא,

מה עם הבגרויות,

שימצאו בני זוג ראויים..
לא על הכל יש לנו השפעה.
אבל השבוע נפתחה הזדמנות להשפיע על עתיד ילדנו ולו במעט:

בחודש ינואר 2017 יפתח הביטוח הלאומי תוכנית חיסכון לכל ילד עד הגיעו לגיל 18.

בתוכנית יופקדו 50 ₪ בכל חודש לכל ילד, בנוסף לקצבת הילדים שההורה ימשיך לקבל עבורו.

אנחנו ההורים יכולים להוסיף לחיסכון של כל ילד עוד 50 ₪ בחודש מקצבת הילדים שמשולמת עבורו, כך שסכום החיסכון יוכפל, ויעמוד על 100 ₪ בחודש.

כאשר הילד יהיה בן  18 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי לחיסכון מענק בסך 500 ₪. כספי החיסכון שנצברו יעמדו לרשות הילד והוא יוכל למשוך אותם באישור ההורה.

אם כספי החיסכון לא יימשכו עד שימלאו לילד 21 שנים, יפקיד הביטוח הלאומי מענק נוסף בסך 500 ₪ לחיסכון, והילד יוכל למשוך את כספי החיסכון לפי החלטתו.

דמי הניהול על החיסכון ישולמו על ידי הביטוח הלאומי עד שהילד יגיע לגיל 21. לאחר גיל 21 ייגבו דמי הניהול מחשבון החיסכון.

ניתן לבחור היכן ינוהלו כספי החיסכון של ילדיך, בקופת גמל או בנק.

בחירת החיסכון בקופת גמל תאפשר להעביר את החיסכון לקופת גמל אחרת בלבד, וכן לשנות את מסלול ההשקעה בכל שלב במהלך תקופת החיסכון. בחירת הפקדת הכסף  בבנק הינה קבועה לאותו בנק עד תום תקופת החיסכון.
בואו נראה כמה דוגמאות:
לילד בן 14: המדינה תחסוך 2,400 ש"ח עד גיל 18.
לילד בן עשר תחסוך  המדינה 4,800 ש"ח.
לילד בן  5 : 7,800  ש"ח.
לתינוק שזה עתה נולד: 10,800 ש"ח.
אולי אי אפשר לקנות עם זה דירה, אבל זה יותר טוב מכלום.
ואת כל זה ניתן לעשות בפחות מ 3 דקות.
מעכשיו!!

https://b2b.btl.gov.il/BTL.ILG.Payments/TochnitChisachonYeledForm.aspx

למה אתם מחכים?