אריכות חיים

אריכות חיים

הפעם הטיפ לא רק לכל אחד מאיתנו אלא שאנחנו מחוייבים להיות שגרירים גם להורינו.

כאשר בני זוג פותחים חשבון בנק משותף, שניהם יכולים לקבל עליו מידע, אך הם יכולים לבצע פעולות רק כאשר שני השותפים מסכימים לפעולה. כאשר אחד מבני הזוג הולך חלילה לעולמו, רכושו עובר ליורשים שלו, ויחד עם הרכוש גם זכויות הפעולה בחשבון המשותף. במצב כזה, בן הזוג שנותר בחיים עדיין יכול לבצע פעולות בחשבון המשותף, אך רק אם יורשיו של בן הזוג שנפטר מאשרים את הפעולה גם הם.

כאשר הירושה עוברת לבניהם ובנותיהם של בני הזוג, המצב בעייתי פחות, אך במקרים רבים חלק מהירושה עובר לגופים שונים, כמו ארגוני צדקה או מבנים ציבוריים. במקרה כזה בן הזוג שנשאר חייב לקבל את הסכמתו של הגוף שחולק איתו את החשבון המשותף כדי לבצע כל פעולה, לא משנה כמה פשוטה וחסרת חשיבות היא.

כדי להימנע ממצבים שכאלה, כדאי לחתום על טופס בשם "סעיף אריכות ימים", אשר מעניק לבן הזוג שהאריך ימים ונותר בחיים את זכות הפעולה המלאה בחשבון המשותף, גם ללא הסכמה של היורשים שחולקים איתו את החשבון.

העצמאות הזו בעיקר ברגעים הקשים כל כך – קריטית.

ושנזכה לאריכות ימים